دسته ها :

درمان‌ خشم و پرخاشگری در کودکان با راهکارهای دکتر هلاکویی

درمان‌ خشم و پرخاشگری در کودکان با راهکارهای دکتر هلاکویی

اولین‌ قدم‌  برای‌ درمان‌ خشم و پرخاشگری در کودکان این‌ است‌ که‌ نوع‌ پرخاشگری‌ آنها و علت‌ آن‌ را براساس‌ توضیحاتی‌ که‌ مطلب دیگری با عنوان  علل خشومنت و پرخاشگری در کودکان  ارائه‌ شد شناسایی‌ کنیم؛ و پرخاشگری‌ را به‌ صورت‌ موردی‌ برطرف‌ نماییم.


بیشتر...