دسته ها :
انضباط در روش تربیت کودک دکتر هلاکویی

انضباط در روش تربیت کودک دکتر هلاکویی

ایجاد انضباط و روش تربیت کودک دکتر هلاکویی

قبل از پرداختن به انضباط در روش تربیت کودک دکتر هلاکویی بیان چند نکته ضروری است.

در سالهای دور برای اداره و تربیت یک انسان از شیوه ترس ، تنبیه و کنترل استفاده شده است. بنابراین قبلا شیوه پدر و مادر مبتنی بر بازداشتن فرزند از کار بد بوده نه آموختن کار خوب. ولی در دنیای امروز پرورش ، تعلیم و تربیت جایگزین شیوه قدیمی شده است.


بیشتر...

یادگیری پایدار

یادگیری پایدار

مطالعه، همانند انجام هر کار یا فعالیت دیگر، نیازمند استفاده از روش درست است .


بیشتر...

تربیت پایدار

تربیت پایدار

خانواده،کوچکترین واحد اجتماعى و در عین حال، بزرگترین و اثرگذارترین واحد تربیتى در جوامع به شمار می آید


بیشتر...