مشاور مجتمع آموزشی  تمام هوشمند پسرانه سیمای فرهنگ روزهای دوشنبه در مدرسه حضور دارند

روزهایی که می توانید با سرکارخانم مرادمند مشاور مدرسه تمام هوشمند پسرانه سیمای فرهنگ در مورد تمامی مسائل تربیتی و رفتاری دانش آموزان مشاوره داشته باشید

روزهای دوشنبه به جز ساعت های تفریح 

 

اگر می خواهید با بحران روبه رو نشوید یا شرایط بحرانی کمتری را تجربه کنید و واقعا از نتایج عملی خدمات روان شناختی بهره مند شوید، باید بسیار پیشتر از مواجهه با مشکلات، وارد فرآیند مشاوره شوید؛ در واقع روان شناسی و خدمات مشاوره ای به شما کمک می کند به شناخت درستی از خود دست پیدا کنید و دریابید چه مسائل و نیروهایی در درون شما وجود دارد که افکار، احساسات و رفتارهای تان را هدایت می کند، درناخودآگاه تان چه می گذرد؟ این نکته را هم بدانید هر چه بیشتر بتوانید به حریم ناخودآگاه تان راه یابید، بهتر و بیشتر می توانید گره ها و فشارهای درونی تان را شناسایی و رفع کنید؛ به شما قول می دهیم بعد از این مرحله است که انگار چشم های تان به دنیای جدیدی باز می شود و تازه می فهمید بدون آن که آگاه باشید و احساس کنید یا حتی فکرش را بکنید با چه فشارهای بیهوده ای زندگی می کردید و به قول معروف یک عالمه احساس سبکی می کنید و با کشف نیروهای درونی تان انگار یک کوله بار سنگین را از روی دوش تان برمی دارید.