حریر سبز نبوت چه شد...

دوباره چشمه‌ی اشک است که می‌جوشد

بانو نمی یابیمت ، اما کنار تو گریه مرسوم است

عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیه