بهار آمد...

صدای پای بهمن از کوچه پس کوچه های خاطره ها به گوش تو می رسد

فرارسیدن ایام مبارک فجر طلیعه ی آزادی ملت و محو استبداد و واپس راندن استعمار، بر ملت بزرگ ایران مبارک باد.