فارسی پایه دوم کلاس دوم ب https://www.aparat.com/v/Pyl9G

ریاضی آموزش مفهوم کسر کلاس دوم ب  https://www.aparat.com/v/mlh6f