آخرین مهلت ثبت نام جهت کتب درسی دانش آموزان

با سلام و احترام 

با توجه به اتمام مهلت ثبت نام کتب درسی تا پایان امروز سه شنبه مورخ ۹۹/۳/۲۰ از اولیایی که تاکنون موفق به ثبت نام کتاب های درسی نشده اند خواهشمندیم هم اکنون سریعاً ، اقدام نمایند ...

 

لازم به ذکر است که با توجه به رویکرد جدید وزارت آموزش و پرورش ، توزیع کتب درسی در سال تحصیلی جدید صرفاً از طریق ثبت نام در سایت www.irtextbook.irویاwww.irtextbook.com

خواهد بود و هیچگونه توزیعی در کتاب فروشی های سطح شهر انجام نمی گیرد.