آ مثل آهنگ زبان فارسی،  ب بهار خاطرات دوستی  باز هم زنگ الفبا شد بیا با هم بخوانیم  از الف تا ی کنار هم بمانیم….

فرزندان دلبندمان یک سال تحصیلی دیگر را با موفقیت به اتمام رسانیدند. ما و شما شاهد تلاشهای معلمان و دانش آموزان عزیزمان بوده ایم.

حال زمان اعطای نتایج آن رسیده است.

از این رو کارنامه های دانش آموزان عزیزمان در اپلیکیشن مجتمع آموزشی سیمای فرهنگ برای شما اولیای گرامی قابل رویت می باشد.

با آرزوی موفقیت تمامی فرزندان این مرز و بوم کهن ایران عزیز

فرید شاه حسینی