اطلاعیه شیوع شپش سر دربین دانش آموزان از طرف اداره آموزش و پرورش استان تهران

 

 

نکات اعلام شده به دلیل شیوع شپش سر در بین دانش آموزان مدارس درماههای سرد سال توسط اداره آموزش و پرورش که رعایت آنها  الزامی می باشد

گزارش تصویری