مردی غروب کرد وقتی افق شکست...

اى ششمین اختر امامت نامت را با افتخار به خاطرمان مى‏ سپاريم تا يادت آرام بخش قلبهایمان باشد.

 

شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد.