نردبانی که ،به اندازه دلتنگی من قد بکشد  پشت دیوار کسی یافت نشد...

تکیه بر حسرت خود خواهم زد,

در چشم‌هایشان خیره شوی راز تلخی را می‌بینی مدت هاست بار غم را بسته اند…