ارتباط مستقیم با رییس انجمن اولیا و مربیان سیمای فرهنگ از طریق اپلیکیشن مجتمع آموزشی

انجمن اولیاء و مربیان هیأتی منتخب از پدران و مادران، دانش آموزان و مربيان مدرسه است که با هدف همکاری در جهت پیشبرد امور آموزش و پرورش دانش آموزان تشکیل می شود. این انجمن پیشنهادها و طرح های مفید را به مدیر و مسئوولان مدرسه عرضه می کند و در اداره بهتر امور، یار و یاور صمیمی مدیران محسوب می گردد. انجمن اولیاء و مربیان، مظهر همکاری خانه و مدرسه در امر تعلیم و تربیت کودکان و نوجونان است

پدران و مادران درباره مسائل تربیتی بحث و تبادل نظر نموده و نمایندگان خود را در انجمن برای یک سال برمی گزینند. مشاوره و برنامه ریزی به منظور تحقق اهداف انجمن، همکاری و همفکری با مدیر و مربیان مدرسه در مورد برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان و دعوت از اولیاءی علاقمند به منظور بهره مندی از خدمات و یاری های آنان برای تکمیل اهداف آموزشی پرورشی مدرسه از جمله مهم ترین وظایف انجمن اولیاء و مربیان می باشند. اولیاء و مربیان، دو بال نیرومند پرواز در آسمان تربیت اند که هیچ کدام به تنهایی نمی توانند اوج گرفتن دانش آموزان، در افق های روشن فردا را فراهم آورند. 

در این راستا مجتمع آموزشی تمام هوشمند پسرانه سیمای فرهنگ با اتکا به تکنولوژی و علم روز در این خصوص پل ارتباطی بین شما اولیای گرامی و رییس انجمن اولیاو مربیان مدرسه از طریق اپلیکشن سیمای فرهنگ قرار داده است،  شما اولیای گرامی می توانید مواردی را که به تشخیص شما نیاز به ارائه در جلسه انجمن اولیا و مربیان می باشد را از طریق ارسال پیام در اپلیکشن مستقیما اعلام فرمایید.