اولیای گرامی دانش آموزان پایه چهارم و پنجم

تغییر در برنامه هفتگی دانش آموزان پایه چهارم و پنجم 

اولیای گرامی لطفا به تغییر در برنامه کلاسی مربوط به درس های  هدیه ها و قرآن روزهای سه شنبه و یک شنبه که در قسمت توضیحات برنامه کلاسی در اپلیکشن قرار گرفته است توجه فرمایید.