اردوی پایه پنجم تاریخ 18 آذرماه

در روز یکشنبه 18 آذرماه 1397 دانش آموزان پایه پنجم به اردوی کاربازی ها (انواع مشاغل) واقع در برج میلاد خواهند رفت 

اردو يک فعاليت مهم دانش آموزي است که به صورت گروهي و تحت نظارت مربيان، خارج از محيط مدرسه صورت مي گيرد. اردو مي تواند در غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان نقش موثري داشته باشد 

امروزه رسانه های آموزشی فقط شامل فیلم ، سی دی ، تلویزیون ، کتاب و غیره نمی شود بلکه موقعیت آموزشی مانند اردو و بازدید به عنوان یکی از مهمترین رسانه های آموزشی و موثر در زمینه یاددهی و یادگیری مطرح است . هرچقدر تنوع موقعیت های آموزشی در راستای دروس مدارس بیشتر باشد ، میزان و پایداری مطالب آموخته شده هم بیشتر خواهد بود . به دلیل اینکه  اکثر حواس دانش آموزان در بازدید علمی ، اردو و گردش دسته جمعی بکار گرفته می شود دارای  اهمیت خاصی است