برگزاری کارگاه آموزشی آموزگاران پايه اول، دوم و سوم در روز یکشنبه مورخ 97/10/2

با توجه به برگزاری کارگاه آموزشي آموزگاران پايه اول، دوم و سوم در روز یکشنبه مورخ 97/10/2، زنگ تعطیلی دانش آموزان پایه های فوق الذکر ساعت 13 می باشد. لذا خواهشمند است هماهنگی های لازم جهت تحویل فرزندتان مبذول فرمایید.

                                                                                                                        

حضور محترم اولیای گرامی

   با سلام، احتراماً با توجه به کارگاه آموزشي آموزگاران پايه اول، دوم و سوم در روز یکشنبه مورخ 97/10/2، زنگ تعطیلی دانش آموزان پایه های فوق الذکر ساعت 13 می باشد. لذا خواهشمند است هماهنگی های لازم جهت تحویل فرزندتان مبذول فرمایید.

                                                                                                                                                        مدير دبستان غير دولتي سيماي فرهنگ

                                                                                                                                                                   فريد شاه حسيني