وارنیش تراپی دانش آموزان توسط پایگاه سلامت

همگام با طرح ارتقائ سلامت دهان و دندان دانش آموزان سراسر کشور به منظور پیشگیری اصولی از پوسیدگی های دندانی، "وارنیش فلوراید تراپی" دانش آموزان اجرا می شود.

اولیای محترم خواهشمند است فرم های مربوطه همراه با کدملی که در فرم  توسط شما درج می گردد تا روز چهارشنبه مورخ 97/10/5 همراه دانش آموزان به مدرسه آورده شود.