میچکا در مجتمع آموزشی سیمای فرهنگ سیمای فرهنگ

کتاب‌های میچکا (واحد کودک و نوجوان انتشارات مبتکران ) بابیش از 100 عنوان  از کتاب های خود از تاریخ 10 تا 12 دی ماه  نمایشگاه کتابی را دایر خواهد کرد

در این نمایشگاه 3 روزه بهترین عناوین کتاب‌های کودک که به تایید فهرست کتابنامه ی رشد رسیده‌اند در اختیار دانش آموزان مدرسه قرار خواهد گرفت. آنها بعد از آشنایی با این کتاب‌ها امکان خرید آثار را خواهند داشت

 

میچکا کیست؟

کتاب‌های میچکا (واحد کودک و نوجوان انتشارات مبتکران ) فعالیت خود را از سال 1385 آغاز کرد

این واحد تا پایان نیمهی اول سال 1397 موفق به انتشار بیش از 400 عنوان کتاب برای رده‌های سنی خردسال و کودک شده است.

میچکا علاوه بر انتشار آثاری همچون دانشنامهها و کتابهای سرگرمی، بخشی از فعالیت خود را  بر انتشار آثار داستانی- تربیتی متمرکز کرده است.

انتخاب و انتشار کتاب‌های مناسب و فاخر درکنار همکاری با نویسندگان و مترجمان شناخته شده‌ی حوزه‌ی کودک و نوجوان سبب شده است تا این واحد افتخارات زیادی را به نام خود ثبت کند: