اطلاعیه شروع ثبت نام در مقطع پیش دبستان و اول ابتدایی

به نام خداوند لوح و قلم حقیقت نگار وجود و عدم خدایی که داننده ی رازهاست نخستین سرآغاز آغازهاست

در آستانه بیست ویکمین سالگرد فعالیت مجتمع آموزشی تمام هوشمند پسرانه سیمای فرهنگ  ثبت نام  دانش آموزان جهت سال تحصیلی 98-99 در مقاطع پیش دبستان و اول ابتدایی آغاز گردید .

به نام خداوند لوح و قلم حقیقت نگار وجود و عدم خدایی که داننده ی رازهاست نخستین سرآغاز آغازهاست

در آستانه بیست ویکمین سالگرد فعالیت مجتمع آموزشی تمام هوشمند پسرانه سیمای فرهنگ  ثبت نام  دانش آموزان جهت سال تحصیلی 98-99 در مقاطع پیش دبستان و اول ابتدایی آغاز گردید .

جهت انجام ثبت نام از طریق سایت مدرسه سیمای فرهنگ  و همچنین دفتر مجتمع آموزشی مقطع دبستان اقدام فرمایید.