تاریخ دریافت کارنامه دانش آموزان مقطع دبستان

اولیای محترم با سلام و احترام به استحضار می رساند 

کارنامه ترم اول دانش آموزان مقطع ابتدایی در تاریخ های ذیل آماده تحویل می باشد .

پایه های اول، دوم و سوم روز یکشنبه مورخ 97/11/7 از ساعت 8 الی 12 تحویل می گردد.

پایه های چهارم، پنجم و ششم روز دوشنبه مورخ 97/11/8 از ساعت 8 الی 12 تحویل می گردد.