اردوی سینما مربوط به پایه های چهارم، پنجم و ششم

روز یکشنبه مورخ 97/11/14 اردوی سینما برگزار خواهد شد

 

دانش آموزان پایه چهارم، پنجم و ششم در این اردو شرکت خواهند کرد 

چنانچه با شرکت فرزندتان در این برنامه موافقید رضایت نامه را تکمیل نموده و تا تاریخ 97/11/13 تحویل مدرسه فرمایید.

لطفا در صورت  عدم تمایل به شرکت فرزندتان در اردو از فرستادن او به مدرسه خودداری فرمایید.