اردوی سیرک روز سه شنبه 97/12/7 دانش آموزان پایه پیش دبستان، اول و دوم و دانش آموزان کلاس سوم ب 

دانش آموزان عزیز سیمای فرهنگ به اردوی سیرک می روند. 

روز سه شنبه 97/12/7 دانش آموزان پایه پیش دبستان، اول و دوم و دانش آموزان کلاس سوم ب 

چنانچه با شرکت فرزندتان در این برنامه موافقید رضایت نامه را تکمیل نموده و تا تاریخ 97/12/6 تحویل مدرسه فرمایید.

لطفا در صورت  عدم تمایل به شرکت فرزندتان در اردو از فرستادن او به مدرسه خودداری فرمایید.