ساعات ملاقات مشاور مقطع ابتدایی روزهای دوشنبه

اولیای گرامی جهت ملاقات با مشاور مقطع ابتدایی سرکار خانم مرادمند می توانید روزهای دوشنبه ساعت 9:20الی 10:40 و 12:40 الی 13:55 با هماهنگی قبلی اقدام فرمایید.

هماهنگی قبلی الزامی می باشد.