وارنیش تراپی دانش آموزان توسط پایگاه سلامت

همگام با طرح ارتقائ سلامت دهان و دندان دانش آموزان سراسر کشور به منظور پیشگیری اصولی از پوسیدگی های دندانی، "وارنیش فلوراید تراپی" دانش آموزان اجرا می شود.

اولیای عزیز به منظور انجام وارنیش تراپی دانش آموزان روز یکشنبه مورخ 98/1/19 توسط خانه سلامت منطقه 5 لازم است فرم های مربوطه امضا شده توسط شما روز یکشنبه تحویل دفتر دبستان مجتمع آموزشی سیمای فرهنگ گردد.

لازم به ذکر است وارنیش تراپی بدون فرم رضایت نامه انجام نمی گردد. 

دانش آموزان مواردزیر را رعایت فرمایند :

1- قبل از ورود به مدرسه صبحانه خورده و مسولک بزنند

2- تا 2 ساعت بعد از وارنیش هیچ مواد غذایی میل نکنند

3- تا 24 ساعت از خوردن مواد غذایی داغ و سفت و مسواک زدن خودداری کنند

واحد بهداشت مجتمع آموزشی سیمای فرهنگ