کسب مقام در بیست و دومین دوره مسابقات رباتیک (نادکاپ)

کسب مقام در بیست و دومین دوره مسابقات رباتیک (نادکاپ)توسط دانش آموزان موفق مجتمع آموزشی سیمای فرهنگ

اندیشیدن و تفکر یکی از ویژگی های ممتاز انسان است و دانش و اندیشه دو بال ضروری پرواز به سوی قله های رفیع سعادت و کمال است ؛
اندیشه و ژرف نگری در راه کشف لایه های علوم و فنون به ابتکار، خلاقیت و تولید علم می انجامد .

گزارش تصویری