امام حسین زمین و آسمان و ملک و ملکوت و عرش و فرش را شگفت زده کرده است

محرّم، زیباترین نگارخانه در قلب هستی است
 

دیباچه ی عشق و عاشقی...