ماه رمضان  ماه مفروش کردن قدوم شب قدر با اشکهای شوق  برای درک  «زیباترین لحظهء حیات انسانی» است

علی کسی است که، نه تنها با اندیشه و سخنش، بلکه با وجود و زندگی‌اش، به همه دردها و نیازها و همه احتیاج‌های چندگونه بشری، در همه دوره‌ها، پاسخ می‌دهد.

شبهای بیقراری از راه می رسند و دلهای عشاق مملو از نوری ابدی خواهند شد.