مشق هایم را خط بزن...

ای آغاز بی پایان، وجود بی کران، که همچون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدی ای معلم به وسعت نامت سپاست می گویم.

روزت مبارک.