دلها همه بهاران شد از شمیم باران...

ای مطرب ما خوش بنواز از سر شادی،

عید آمد و ما را به جهان نور امید است

یاران همگی نغمه شادی بسرایید،

عید سعید است.

عید فطر، روز حلول ماه درخشان عبودیت را به شما بندگان مخلص  تبریک عرض می کنیم .