دیدار  با اولیا

جلسه اولیا و دبیران

به نام خدا 

با سلام و احترام بدینوسیله به استحضار می رساند دومین جلسه دیدار با اولیای دانش آموزان این مجتمع در روز پنجشنبه مورخ 1401/8/26 برگزار خواهد شد و زمان جلسات به شرح ذیل می باشد:

 پایه اول ، دوم  و سوم از ساعت   8 الی   9:30   

پایه چهارم از ساعت  9 الی  10 

 پایه پنجم از ساعت  10 الی 11 

 پایه ششم از ساعت  8 الی 9 

حضور شما اولیای گرامی در این جلسه مزید امتنان می باشد.

 

مدیرت دبستان سیمای فرهنگ