مطالعه موجب رشد عاطفی و زبانی در کودکان می شود

تحقیقات نشان می دهد ابراز احساسات از طریق مطالعه باعث افزایش اعتماد به نفس، خود آگاهی و بهبود علاقه به یادگیری می شود و کودکانی که اهل مطالعه هستند از رشد عاطفی و زبانی بهتری برخوردار می باشند.

 مطالعه کتاب در موضوعات مختلف می تواند تاثیرات مثبتی بر روی فرزندان بگذارد، برای آموزش نکات تربیتی به کودکان و خردسالان کتاب های مصور بسیار مفید است و برای کودکان و نوجوانان نیز با هر نوع مشکل خاصی که دست و پنجه نرم می کند می تواند در مورد همان موضوع مطالعه کنند و به این نتیجه برسند که در این مشکل تنها نیستند و راههای رهایی از مشکل شان را کشف کنند.

 اگر خانواده ها در کتابخوانی فرزندان خود را همراهی کنند قطعاً تاثیر بسزایی در علاقه مندی آنان به مطالعه خواهد داشت، چرا که مطالعه باعث افزایش تمرکز و تقویت ذهن شده و در مراحل تحصیلی نیز کمک شایانی به فرزندانمان خواهد کرد.

 تشویق کودکان به مطالعه باید از دوران خردسالی با تهیه کتاب های مصور و حضور در کتابخانه و فضاهای فرهنگی صورت بگیرد.