هفته بهداشت روان گرامی باد.

سلامت روانی افراد با بهزیستی عاطفی، روانی، اجتماعی و حتی جسمی ارتباط دارد.

سلامت روان می‌تواند بر احساس، طرز فکر و نحوه عملکرد تاثیر بگذارد و به ما کمک می‌کند تا با دیگران ارتباط برقرار کنیم، با استرس‌های زندگی کنار بیاییم و انتخاب‌های سالم داشته باشیم.