دومین جلسه دیدار با اولیا

اولیای گرامی 

باسلام، احترماً این واحد آموزشی به استحضار میرساند،

جلسه دوم دیدار با اولیاء روز پنج شنبه مورخ 1402/8/4 از ساعت(10:30الی 11:30)برگزار میگردد.

حضور اولیاء در این جلسه ضروری میباشد.

                                                               با تشکر