متولدین چه سالی به پیش دبستانی و کلاس اول می روند؟

برای ورود به دوره پیش دبستانی (1403- 1404)، محدوده سنی مشخص شده پنج تا شش سال تمامه یعنی والدین متولدین 2 مهر 97 تا 1 مهر 98در صورت تمایل می تونن اقدام به ثبت نام فرزندشون در این دوره از پیش دبستانی کنند .بعد از تکمیل مراحل ثبت نام توسط اولیا، لازم است تا مدیر مدرسه اقدام به ثبت اطلاعات دانش آموز در سامانه سناد پیش دبستانی کند.

 

برای ورود به دوره اول دبستان (1403- 1404)، محدوده سنی مشخص شده شش تا هفت سال تمامه یعنی والدین متولدین 2 مهر 96تا 1 مهر 97در صورت تمایل می تونن اقدام به ثبت نام فرزندشون در دوره اول دبستان کنند .بعد از تکمیل مراحل ثبت نام توسط اولیا، لازم است تا مدیر مدرسه اقدام به ثبت اطلاعات دانش آموز در سامانه سناد کند.