كسب مقام برتر بيست  و سومین  دوره  مسابقات نادکاپ  توسط دانش آموزان مجتمع آموزشی سیمای فرهنگ

 رتبه دوم: گروه سيماي فرهنگ 4

ایلیا ستاری، شروین صمدی ، امیریاسین نورانی

طراحی سه بعدی (میکرز)

رتبه اول: پارسا نصراله ، رتبه سوم: مهزیار عبدالمالکی، رتبه چهارم: پوریا مفرشی