دبستان سيمای فرهنگ

دبستان سيمای فرهنگ

مرکز آموزشی سیمای فرهنگ 

پیش دبستانی و دبستان غیردولتی سیمای فرهنگ ( از سال 1376  ) تاسیس گردید و تا کنون به:

-کسب مقام در دوره مسابقات نادکاپ  دانشگاه شریف( رباتیک و طراحی سه بعدی )در سالهای ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و ۹۷
_ آموزش از طریق کارگاه های مونته سوری 
_کسب رتبه برتر مدارس خلاق
_ کسب تندیس در مراسم برگزیدگان طرح هوشمند سازی مدارس از سال ۹۲ به بعد

مجموعه آموزشی سیمای فرهنگ تا کنون به کسب موفقیت های چشمگیری در سطح ناحیه، استان و کشور در زمینه های آموزشی و پرورشی المپیاد ها، فعالیت های هنری و ورزشی نائل گردیده و از مدارس برتر و درجه یک می باشد.

 

سعادت یک جامعه در گرو تربیت صحیح آن جامعه است و تبلور آرمان های یک جامعه زمانی محقق می شود که در مسیر بنیادین آنها اندیشه، فكر نوین، ایمان، تعهد، اخلاق، روابط انسانی، صداقت و تلاش برای رشد و شكوفایی استعدادهای نهفته آنها فراهم شود تا برای زندگی در جهان مدرن بر اساس الگوهای موفق به تعالی برسند.

در این راستا هریک از ما نقش موثری در رسیدن به این اهداف مقدس داریم و تجلی قسمتی از شخصیت و بینش اجتماعی و روح پرسشگر، کنجكاو و آینده نگر را برای تغییر در جامعه و حتی جهان هستی بر دوش داریم.

خانه و مدرسه در جایگاه مقدس و بی بدیلی هستند که به بال های پرواز این فرشتگان بسوی معراج و کمال نیرو می بخشد.

بر این اساس، این مسئولیت خطیر را با اتكای به خداوند منان به عنوان ادای دِین و وظیفه به جامعه آینده به همراه جمعی از همكاران برجسته و اندیشمند و استفاده از تجارب والای آنها در امر تعلیم و تربیت فرزندانمان پذیرفته ایم.

در این راستا با نگاهی به دستاوردهای آموزش های نوین مدارس برتر در یک فضای شاد، آرام و توأم با احترام و تكریم و با توجه به توانایی های متناسب فردی و هوش آنها و استفاده از امكانات مدرن و همیاری و همكاری با مؤسسات علمی آموزشی معتبر و مشاوره های هدفمند برای تربیت نسلی آگاه و موفق تلاش خالصانه داریم.

بنا داریم که فرزندان شما، فضایی آکنده از نشاط، امنیت و اعتماد را در کنار آموزش های مبتنی بر نیازهای آینده تجربه کنند و در این راه با کمک و همراهی شما به ایده هایی ناب خواهیم رسید.